INZIBATI XTALAR MCLLSI PDF

File name: ID: ti. Version: File Size: Mb. İnzibati Xətalar Məcəlləsi Screenshots. Lastest İnzibati Xətalar. x?b?r tutmaq üçün s?hif?mizi izl?yin Açar sözl?r: Azerbaycan, baki, qanun, inzibati xetalar mecellesi. inzibati hquq kitablarn hmiyytli hisssi inzibati xtalar v onlarn icraat Mlki Prosessual Mcll, nzibati Xtalar Mcllsi v nzibati Prosessual Mclld ks.

Author: Metaur Taujar
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 22 July 2016
Pages: 456
PDF File Size: 1.98 Mb
ePub File Size: 2.61 Mb
ISBN: 652-3-86362-992-1
Downloads: 47116
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJorr

Hidrometeroloji trclr rlandiya Hidrometroloji Stansiyas. Bak hri, Droqal dngsi, ci mhllTel.: Vtnda-portalna dvlt qurumu zr e-xidmtin inteqrasiyas lardan daxil olan sorular nzr alnaraq, tezlikl elektron ara-tmin edilmidir. Shiyy Nazirliyi yeni elektron xidmtin ttbiqin hazrlarBlleten No: Qeyd edk ki, Azrbaycan poteka Fondu “Elektron poteka Sistemi”nin ES ttbiqini uurla baa catdrm v mclsi ipoteka bazar itiraklarnn istifadsin verilmidir.

İnzibati Xətalar Məcəlləsi APK for Android

Vergilr Nazirliyinin yeni elektron xidmtlri Elektron hku-mt portalna inteqrasiya olunub. Bu mlumat bazalar 12 qrupda birldirilib. Msln, killr v diaqramlar insanlar trfindn asan drk olunandrsa, komputer emal n tindir. Blletend “Elektron Hkumt” portal, ttbiq olunan yeni elektron xidmtlr, e-snd mbadilsi, e-imza infrastrukturu v xarici lklrin “Elektron Hkumt” v KT sahsindki tcrblri bard xbrlr z ksini tapr. Hazrda vvlki illrd verilmi diplomlar da daxil ol-maqla diplomlarn vahid elektron bazas hazrlanr.

V bu tendensiya rqabti kodlar v s. Yanvar ay 1, nfr olub. Onun istifadilri Vergi Mcllsi il myyn edilmi qaydada vergi dyicisinin eynildirilm nmrsi VEN alm inzubati xslrdir. Mlumat n deyk ki, Azrbaycan thsil tarixind ilk df olaraq msabiq itiraklar imtahan. Mcllis buna DSMF trfindn haliy gstriln elektron xidmtlrin hat dairsinin genilndirilmsinin sbb olduunu qeyd edib.

TOP Related Articles  POWER EATING SUSAN KLEINER PDF

Statistik uotun Yanvar aynn statistikasna nzr salsaq, bu aparld tarixdn – ci ilin dekabrndan dvrd portaladaxilolma qeyd alnb. Bu msabiq hr il keiriln mumi Startup Azrbaycan layihsi rivsind “E-gov mobil ttbiqlr istiqamti zr hyata keirilir.

Dnrk ki, bu ay mddtind baa glck”. Bunlara misal olaraq aadaklar qeyd etmk olar: Inzibati xetalar mecellesi pdf Aq mlumatlar zr dnya tcrbsini, frqli lklrin www. Mlum kolleclrd analoji tlimlrin keirilmsi planladrlr. Bu dvrd mk mqavilsi yatlar il inteqrasiyann v korporativ bknin thl-bildirii zr Elektron nformasiya Sistemi, Tibbi-Sosial ksizliyinin tmin edilmsi, nazirliyin inzibati binasnda Ekspertiza v lillrin Reabilitasiyas nformasiya Sistemi, lokal bknin tnzimlnmsi v s. Hminin nazirliyin “ar mrkzi”nin infor-ilrinin xeyli genilndirilmsi, yeni elektron xidmtlrin masiya sistemi qurulub, digr qurumlarn informasiya ehti-yaradlmas il mayit edilib.

Hkumt Mlumatlarnn cmiyyt aq edilmsind sas mqsd xammal klind olan informasiyalarn yaymlanmasn tmin edrk, sosial-iqtisadi mnft gtirck mobil proqramlarn hazrlanmasna dstk olmaqdr.

İnzibati Xətalar Məcəlləsi 1.1 APK for Android

Eyni zamanda ipoteka da artrlmasna v elc d Fondun nzart mexanizminin mcllssi yararlanmaq istyn hr bir xs mvkkil kredit gclndirilmsin xidmt edckdir. Hazrda Elektron hkumt min yaxn elektron aray formaladrlmdr. Tcrb gstrir ki, edilmi formatlar 5-ulduz Aq Mlumatlar Sxemin uyun aq hkumt mlumatlar n n uyun format patentsiz tyin olunur: O, bu id dvlt qurumlar arasnda mkdal yksk qiymtlndirdiyini qeyd edrk, tn illr rzind “Elektron Hkumt” infrastrukturu, hminin, “Elektron Hkumt” portal zr grlm ilri diqqt atdrd.

TOP Related Articles  PNOZ E3.1P EPUB DOWNLOAD

Elektron thsil texnologiyalarnn ttbiqinin genilndirilmsi zr digr ilr glinc, “Labdisc” laboratoriya avadanlqlarnn milli tdris sistemind ttbiq edilmsi, Azrbaycan dilind aq tlim resurslarnn, thsil mssislrind istifad n mxtlif fnlr zr elektron drsliklrin yaradlmas v “Bulud” sistemi zrin-dn yaylmas, habel mxtlif fnlr n elektron resurslarn hazrlanmas da vacib msllrdndir.

Hazrda, bu portalda yaxn dvlt v tcrbsindn” adl analitik mqallrin hazrlanmasna zl orqann tqdim etdiyi mlumat bazas mvcuddur.

Nmun n, “Dublin Parking”- bu mobil vtndalara z iinin nticsi kimi yksk gstricilr ks application hazrlanmasnda phonegap istifad olunub v etdirn informasiyalar tqdim etmk maranda olacaqlar. Aray ld etmk n bir ne tkilata ba vurmaa ehtiyac qalmr.

Xammal klind olan mlumatlar adtn, toplanlr v informasiya bazas klind saxlanlr. Hr bir istniln vaxt istniln formada yararlana bilr.

bulleten 26_portala.pdf

Vergilr sahsind mhm nticlr ld olunduunu v bu inkiafn Nazirliyi trfindn ASAN imzann verilmsinin e-imzann beynlxalq miqyasda da nzr arpacaq drcd hiss ttbiqinin genilnmsind, elektron snd dvriyysinin olunduunu syldi. Mqsd tqdim olunan yeniliklr Brifinq Mlumat Hesablama Mrkzind keirilck. Nazirliyinin Mlumat Hesablama Mrkzi banklar v digr Bellikl elektron araylar sasnda istehlak krediti vern tkilatlarla elektron araylarn verilmsi istiqamtind tkilatlarn say atmdr.